Home Actueel Archief Aanpak seksueel misbruik in de sport

Aanpak seksueel misbruik in de sport

Archief
30-06-17

Sportkoepel NOCNSF, politie en justitie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om seksueel misbruik in de sport aan te pakken.

Sportclubs hebben meestal – gelukkig maar – weinig ervaring met seksueel misbruik. Als er een vermoeden bestaat van strafbare feiten, kan een club naar de zedenpolitie stappen. Maar ook zonder vermoedens is het handig om als sportclub een protocol op te stellen, voor het geval de club ooit onverhoopt wél geconfronteerd wordt met seksueel misbruik.

Een protocol beschrijft onder meer wat verstaan wordt onder seksueel misbruik, wat verstaan wordt onder signalerings- en meldingsplicht en hoe de procedure na een melding verloopt. Bovendien beschrijft het protocol de zwijgplicht.

Wilt u meer weten over het ontwerpen van een protocol?

Neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit artikel