Home Actueel Archief Aandachtspunten bij het sluiten van een shop-in-shop overeenkomst

Aandachtspunten bij het sluiten van een shop-in-shop overeenkomst

Archief
12-01-16

Wat is een shop-in-shop?
Shop-in-shops worden steeds populairder. Een shop-in-shop is een formule waarbij merken een deel van de winkel of het warenhuis huren om daar hun eigen miniwinkel te exploiteren. De eigenaar of hoofdhuurder van het winkelpand is als winkelier verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de totale winkel. Een goed voorbeeld hiervan is de Bijenkorf, die op grote schaal met shop-in-shops samenwerkt. Merken als Chanel en Fendi, maar ook Nespresso, vullen bij de Bijenkorf een gedeelte van de winkelruimte met een eigen ‘winkel’. 

Voordelen
Aan een shop-in-shop zijn voordelen verbonden voor zowel de shop-in-shophouder als voor de hoofdwinkelier die een deel van zijn pand ter beschikking stelt. De shop-in-shophouder kan via de shop-in-shop een breder en/of specifieker publiek aanspreken. De hoofdwinkelier kan op zijn beurt door middel van één of meerdere shop-in-shops een breder of juist exclusiever productaanbod doen. Beide partijen hebben dus de mogelijkheid om klanten via een andere weg aan zich te binden.

Shop-in-shop formule
Bij een shop-in-shop formule kunnen partijen op uiteenlopende manieren met elkaar samenwerken. Hierbij kan men denken aan de concessieovereenkomst, exploitatieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst. De meest voorkomende manier is echter de huur en verhuur van de inpandige winkelruimte. Deze winkelruimte wordt dan gehuurd door de shop-in-shophouder van de eigenaar of de hoofdwinkelier (in onderhuur).

Aandachtspunten
Als partijen voornemens zijn om via een shop-in-shop met elkaar te gaan samenwerken, zullen er niet alleen afspraken moeten worden gemaakt over de huur en de huurprijs. Naast het (voornamelijk dwingend) huurrecht waar partijen mee te maken krijgen, zijn er namelijk nog vele andere aspecten waarover afspraken moeten worden gemaakt. Hieronder wordt een aantal aandachtspunten aangestipt.

Maak duidelijke afspraken over de implementatie en presentatie van de shop-in-shop. Maak een implementatieplan en zorg ervoor dat beide partijen zich hierin kunnen vinden en daadwerkelijk conform dit plan handelen.

Zorg ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt over de inrichting van de shop-in-shop. Wie is verantwoordelijk voor de inrichting en wie draagt zorg voor de kosten hiervan? Hoe vaak mag de inrichting van de shop-in-shop worden veranderd en moet daarbij rekening worden gehouden met de inrichting van de rest van het winkelpand en/of andere shop-in-shops?

Spreek af wie zorgdraagt voor het onderhoud van de shop-in-shop. Bepaal welke partij de dagelijkse en grote schoonmaak van de shop-in-shop voor zijn rekening neemt, maar ook welke partij onderhoudswerkzaamheden verricht en wie verantwoordelijk is voor het herstel van de shop-in-shop in het geval van gebreken.

Leg afspraken vast over al dan niet concurrerende activiteiten. De shop-in-shophouder zal willen dat de hoofdwinkelier, maar ook mede-shop-in-shophouders, zich onthouden van concurrerende activiteiten in hetzelfde pand. De shop-in-shophouder zal echter niet de enige partij zijn die een bepaald product – bijvoorbeeld kleding – verkoopt. Het is dus essentieel dat tussen partijen vaststaat wat precies onder concurrerende activiteiten moet worden verstaan.

Conclusie
Bij het aangaan van een shop-in-shop contract moeten belangrijke afspraken en keuzes worden gemaakt. Dat is niet altijd eenvoudig, temeer omdat de hierboven genoemde aandachtspunten slechts een fractie zijn van de aspecten waarover afspraken moeten worden gemaakt.

Goede juridische begeleiding bij het opstellen van een shop-in-shop contract is daarom essentieel om risico’s zoveel mogelijk te vermijden en discussie achteraf te voorkomen. Wij helpen u daar graag bij.

 

Deel dit artikel