Home Actueel Archief Aandachtspunten bij de aangepaste WML

Aandachtspunten bij de aangepaste WML

Archief
22-03-17

Per 1 juli 2017 vinden er aanpassingen plaats in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Vijf aandachtspunten.

1. De schalen

De leeftijd van het volwassen wettelijk minimumloon (WML) wordt verlaagd van 23 naar 22 jaar (en op termijn naar 21 jaar). Verder wordt het wettelijk minimumjeugdloon (WMJL) vanaf 18-jarige leeftijd stapsgewijs ook naar boven bijgesteld. Voor jongeren onder de 21 jaar in een MBO Leerwerktraject geldt de verhoging niet.

2. Introductie meerwerkuren onder WML

Meerwerkuren zijn de uren boven de normale arbeidsduur in de sector (Nad). Als een (uitzend)werknemer meer dan de normale arbeidsduur in de sector (Nad) werkt, wordt het minimumloon evenredig verhoogd. Nu is alleen geregeld dat het WML evenredig wordt verlaagd wanneer er parttime wordt gewerkt.

Om te bepalen of de werkgever het wettelijk minimumloon heeft betaald, stelt de Inspectie SZW vast welke Nad van toepassing is. Het WML moet immers naar rato betaald zijn. Daar waar de werknemer meer uren dan de Nad werkt, zal de Inspectie ook voor die meerwerkuren onderzoeken of inderdaad naar rato het WML is betaald.

Een rekenvoorbeeld: als de Nad 38 uur per week is, moet de werkgever voor die 38 uur het WML betalen. Werkt diezelfde werknemer 44 uur per week, dan moet de werkgever het WML betalen plus naar rato het WML voor die zes meerwerkuren. Uiteindelijk is dit 44/38 x WML.

3. Beperking toepassing et-regeling

Op de uren boven de Nad wordt de volledige Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag van toepassing. Nu behoren overuren niet tot WML, zodat uitruil daarop kon plaatsvinden. Bij uitruil verstrekt de werkgever een nettovergoeding aan de werknemer en mag hij die (deels) uitruilen tegen het brutoloon. De werknemer ontvangt dan netto meer salaris. Per 1 juli 2017 maken die overuren deel uit van WML, zodat uitruil over dat deel niet meer mogelijk is. De werknemer moet dus meer belasting betalen (want het brutobedrag blijft hoger). De werkgever moet over dat hogere brutoloon meer  werkgeverslasten afdragen. Dit heeft invloed op de hoogte van de kostprijs.

4. Tijd-voor-tijdregeling

De mogelijkheid om een tijd-voor-tijdregeling overeen te komen met een uitzendkracht wordt ook begrensd door de wetswijziging.

5. Handhaving

De Inspectie SZW gaat actief handhaven.

Meer weten?

 

Deel dit artikel