Home Actueel Archief 5 stappen bij het bedenken van een nieuwe bedrijfsnaam

5 stappen bij het bedenken van een nieuwe bedrijfsnaam

Archief
01-06-17

Ben je op zoek naar een nieuwe bedrijfsnaam? Dan is er een aantal punten waarbij je goed dient stil te staan. Natuurlijk wil je een bedrijfsnaam die lekker in het gehoor ligt en welke gemakkelijk wordt herkend door (potentiële) klanten. Maar hoe voorkom je dat jouw bedrijfsnaam inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en minstens zo belangrijk: hoe zorg je ervoor dat jouw kersverse bedrijfsnaam goed bestand is tegen copycats? Hieronder volgen 5 essentiële stappen bij het bedenken van een nieuwe bedrijfsnaam.

1.     Maak je bedrijfsnaam niet zuiver beschrijvend

Er zijn beslist voordelen te noemen van een bedrijfsnaam waarmee de activiteiten van de onderliggende onderneming worden aangeduid. Een beschrijvende bedrijfsnaam is veelal gemakkelijk te onthouden, een onderneming met een beschrijvende bedrijfsnaam is via online zoekmachines eenvoudig te vinden (al kunnen gesponsorde zoekresultaten roet in het eten gooien) en het is voor het publiek direct duidelijk welke waren en/of diensten er door de betreffende onderneming worden aangeboden.

Pas evenwel op met zuiver beschrijvende bedrijfsnamen. Namen die in de handel kunnen dienen als aanduiding van een kenmerk van de onderneming of de aangeboden waren en/of diensten (denk aan de soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging), hebben op grond van het handelsnaamrecht een (zeer) beperkte beschermingsomvang. Een kleine afwijking in de naam van een concurrent kan in dat geval al voldoende zijn om het verbodsrecht van de rechthebbende buiten spel te zetten. Daar komt bij dat beschrijvende bedrijfsnamen als zodanig in beginsel niet als merk kunnen worden ingeschreven. De gedachte hierachter is dat een beschrijvende bedrijfsnaam doorgaans niet geschikt is om een onderneming te onderscheiden omdat het publiek deze bedrijfsnaam niet als herkomstaanduiding zal opvatten.   

2.     Check of de bedrijfsnaam nog vrij is

Voorkom conflicten met bestaande bedrijfsnamen en controleer of de door jou beoogde bedrijfsnaam nog beschikbaar is. Je kunt zelf eenvoudig een basisonderzoek verrichten door het onderstaande lijstje af te lopen:

3.     Schrijf jouw bedrijfsnaam in bij de Kamer van Koophandel

Door een bedrijfsnaam in het verkeer als handelsnaam te gebruiken, maak je aanspraak op de zogenaamde handelsnaamrechten uit de Handelsnaamwet. De registratie van een bedrijfsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel roept als zodanig geen rechten in het leven. Dit neemt niet weg dat de registratie van jouw bedrijfsnaam bij de Kamer van Koophandel kan bijdragen aan het vermoeden van het gebruik van deze bedrijfsnaam als handelsnaam, en dat derden bij het tegenkomen van deze registratie – bijvoorbeeld bij uitvoeren van stap 2 van dit 5-stappenplan – kunnen worden bewogen tot het kiezen van een andere bedrijfsnaam.

4.     Registreer jouw bedrijfsnaam als merk

Met een merkregistratie in de Benelux verkrijg je het uitsluitend recht om jouw bedrijfsnaam (en andere tekens die hiermee op verwarringwekkende wijze overeenstemmen) in het economisch verkeer te gebruiken voor de door jou opgegeven (en soortgelijke) activiteiten, dan wel om derden ten aanzien van dit absolute recht licenties te verstrekken.  

Geniet jouw merk na verloop van tijd een bepaalde reputatie, dan kan met een merk zelfs worden opgetreden tegen het gebruik van soortgelijke tekens voor totaal andere waren en diensten, indien (1) het publiek bij het zien van dit teken een link legt met jouw merk en (2) met dit teken zonder geldige reden voordeel wordt getrokken uit en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van jouw merk.

Naast de kale bedrijfsnaam kunnen ook grafische elementen (zoals fantasierijke lettertypes en logo’s) in een merkregistratie worden vastgelegd.

5.     Blijf je bedrijfsnaam gebruiken en handhaaf je handelsnaam- en/of merkrechten

Net bespraken we al dat voor een aanspraak op het handelsnaamrecht vereist is dat jouw bedrijfsnaam ook daadwerkelijk als handelsnaam gebruikt wordt. Voor merkrechten geldt een gebruiksplicht na verloop van 5 jaar.

Daarnaast is het belangrijk dat je tegen oneigenlijk gebruik van jouw handelsnaam en/of merk door anderen optreedt. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat jouw klanten zich per ongeluk tot het verkeerde bedrijf zullen richten. Dit kan onder meer leiden tot winstderving en reputatieschade. Daarbij kan nalatigheid bij het handhaven van handelsnaam- en merkrechten bijdragen aan verwatering van bekendheid en onderscheidend vermogen en uiteindelijk zelfs: verlies van het merk- of handelsnaamrecht. Dit laatste geldt in het bijzonder voor handelsnamen en merken met een hoog beschrijvend karakter. 

Heb je deze 5 stappen nagelopen, dan staat jouw bedrijfsnaam sterk en voorkom je de mogelijkheid van een (gedwongen) peperdure rebranding.

Ook te lezen op FashionUnited.

Deel dit artikel